HAKKIMIZDA

  

ANIT CEPHE SÝSTEMLERÝ alüminyum sektöründe uzun süreden beri edinmiþ olduðu engin tecrübe ve bilgisiyle, bu konuda uzmanlaþmýþ kadrosuyla günümüz teknolojisini yakýndan takip ederek, sektördeki saygýn ve belirgin yerini almaya devam etmektedir. 

Firma olarak, gelecek hedeflerimizi, kaliteden asla ödün vermeden , dürüst ve ilkeli hizmet anlayýþýyla belirlemek prensibine baðlý kalarak , alüminyum  sektöründeki konumumuzu korumak ve daha ileriye götürmek, en önemli amaçlarýmýz içerisindedir.

Bu doðrultuda, özverili ve iddialý çalýþmalarýmýzý aralýksýz olarak sürdürmekteyiz. 'Refereanslarýmýz müþterilerimizdir' ilkesinin özünden hareketle,  müþteri portföyümüzün kapsamýný süratle geniþletmekteyiz. Müþterilerimizden almýþ olduðumuz bu enerji, bizleri daha çok azimlendirmekte ve çalýþmalarýmýzý ileriye götürmektedir. 

Misyonumuz;

Kalite ve teknolojiden ödün vermeden her zaman müþteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayý hedefleyen çaðdaþ yönetim anlayýþýný benimseyerek alüminyum sektöründe bir numara olmak.

Vizyonumuz;

Sürekli degisim anlayýsý icerisinde kaliteden ödün vermeden en son teknolojik aletler ve insan kaynaklarýný en etkin sekilde kullanarak müþteriye en uygun fiyat ve kaliteyi sunmaktýr.

Online Ziyaretci : 1   Toplam Ziyaretci : 43348 Web Tasarim: Emek Bilgisayar